Van aanleg tot montage, wij verzorgen alles op het gebied van kabels en leidingen. Denk bijvoorbeeld aan het verleggen van bestaande kabels, stroomvoorzieningen aanleggen in havens en het aanleggen van een persriool met voedingskabel. Onder zogenoemde nutsvoorzieningen vallen gas, water, elektra, kabel, telefoonkabel en cai (televisie). Voor de aanleg gebruiken we de beschreven technieken: graafwerk, gestuurde boringen en perswerk. Om alle leidingen van het gas- en waternetwerk te monteren, beschikken onze werknemers de kennis om leidingen van verschillende maten aan elkaar te koppelen, eindkappen te zetten en gas- en watermeters te plaatsen. Ook zijn zij opgeleid om werkzaamheden in het elektra uit te voeren, denk aan: huisaansluitingen, kabels lassen en eindmoffen maken. Dit kan variëren van laagspanningskabels tot middenspanningskabels en cai kabels voor een huisaansluiting.

Hoewel het tijdens de werkzaamheden onmogelijk is om de omgeving niet te hinderen, doen onze werknemers hun uiterste best om de overlast zoveel mogelijk te beperken en treffen we maatregelen om de bereikbaarheid van bedrijfspanden en woningen te garanderen. Uiteraard verzorgen wij ook het herstel van straatwerk e.d.

Meer weten over ons aanbod?
Neem vrijblijvend contact met ons op.