Gemeenten en andere overheden hebben een zorgplicht als het gaat om bermbeheer en schakelen onze hulp daarbij in.

Het verstevigen en aanvullen van bermen zijn regelmatig voorkomende werkzaamheden. Bepaalde (landbouw) voertuigen nemen toe in gewicht en breedte, waardoor onveilige situaties onstaan door drassige, kapotte of lage bermen. Om stukrijden te voorkomen plaatsen we grasbetonstenen of gebruiken we andere verharding zoals asfaltpuin. Daarmee verhogen we de veiligheid van alle weggebruikers en behouden we het effect van smalle wegen waar een snelheidsremmend effect is gecreëerd.

Tijdens onze werkzaamheden zorgen we ervoor dat het overige verkeer weinig overlast ervaart. Een veilige berm is het uiteindelijke resultaat!

Meer weten over ons aanbod?
Neem vrijblijvend contact met ons op.