De werkzaamheden met betrekking tot de waterbouw bestaan voornamelijk uit het graven van watergangen, het aanleggen van voorzieningen in passantenhavens, het aanbrengen van damwanden en beschoeiingswerk. Ook het baggeren en/of verdiepen van watergangen kunnen wij uitvoeren. Vanaf het ontwerp tot de uitvoering, wij bieden u uitgebreide vakkennis en ervaring. O.a. de Gemeenten Franekeradeel, Smallingerland en Leeuwarden zijn u al voorgegaan en hebben hun projecten aan ons toevertrouwd.

Meer weten over ons aanbod?
Neem vrijblijvend contact met ons op.