Hieronder wordt verstaan het bouwrijp maken van woonwijken en/of industrieterreinen. Ons werk bestaat dan voornamelijk uit het graven van watergangen, het realiseren van vijverpartijen en het ontgraven van de cunetten t.b.v. wegen.

Tevens verzorgen wij dan het aanbrengen van het zandpakket en kunnen wij ook het rioolsysteem voor de opdrachtgever aanleggen. Ook het kabel- en leidingwerk kunnen wij verzorgen. Daaronder vallen gas, water, elektra en communicatie (telefoon, etc).

Dit kan zowel voor een nieuw te ontwikkelen terrein, bestaande woningbouwlocaties en/of bedrijventerreinen voor toekomstig gebruik. Het terrein zal moeten worden opgeschoond en de contouren voor de nieuwe bebouwing wordt aangebracht. Wij regelen een zogenoemde KLIC-melding, zodat vooraf bekend is waar eventuele kabels en leidingen zich bevinden. Ook verzorgen we de nodige vergunningen, bijvoorbeeld voor het onttrekken en/of lozen van water. We denken mee als er tijdens het verkrijgen van de bouwvergunning een bodemonderzoek en/of saneringsplan nodig is. Door nauwe samenwerking met andere openbare diensten creeëren we een stevige basis om het bouwrijp maken van uw terrein tot een succes te maken!

Meer weten over ons aanbod?
Neem vrijblijvend contact met ons op.